Vakblad artikel

Klimaatverandering en nucleaire incidenten vragen om reanimatie lysimeters in Castricum

Artikelen

“De lysimetermetingen in Castricum zijn in 1999 gestopt en de vier lysimeters zijn in 2001 deels ontmanteld. Een recent geproduceerd overzicht van de resultaten van 59 jaar meten1) (zie pagina 30) laat zien dat de lysimeters veel inzicht hebben opgeleverd in de hoeveelheid en kwaliteit van de grondwateraanvulling. Diverse onderzoekers dringen aan op ‘reanimatie’ van de lysimeters ter voortzetting van de meetreeksen. Dat kan waardevolle inzichten opleveren in effecten van bijvoorbeeld klimaatverandering en atmosferische depositie na nucleaire incidenten. Laatstgenoemd aspect is helaas door de ramp met de kerncentrales van Fukushima weer bijzonder actueel. Ondergetekenden doen dan ook een dringend beroep op belanghebbenden – waterbedrijven, waterschappen, overheden en wetenschappelijke instituten – om een manier te vinden om de lysimeters te repareren en de waarnemingen voort te zetten.”

(Citaat: Stuyfzand, P.J., Haas, S. de – Klimaatverandering en nucleaire incidenten vragen om reanimatie lysimeters in Castricum – H2O 44(2011)17, p.20)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?