Vakblad artikel

Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland

Artikelen

“Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lopen als gevolg van klimaatverandering. De consistentie van de resultaten benadrukt het belang van adaptatiemaatregelen voor het behoud van natuurtypen die belangrijk zijn voor Nederland.”

(Citaat: van Bodegom, P.M., Verboom-Vasiljev, J., Witte, J.P.M., et al. – Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland – Landschap 28(2011)2, p.93-103)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?