Vakblad artikel

Drugs en kalmeringsmiddelen in het oppervlaktewater

Artikelen

“In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf in de Opiumwet opgenomen stoffen. Het gaat om amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen), opiaten en coca├»ne. Deze stoffen zijn waarschijnlijk al in het watersysteem
aanwezig sinds mensen ze gebruiken, maar kunnen nu worden opgespoord dankzij geavanceerde meettechnieken die sinds kort beschikbaar zijn. Tijdens de drinkwaterzuivering worden de meeste stoffen verwijderd of sterk in concentratie verlaagd. In het drinkwater worden uiteindelijk nog drie stoffen aangetroffen, allen barbituraten. De concentraties zijn zeer laag; maximaal 12 nanogram per liter. De gezondheidskundige risiconormen voor drinkwater worden dan ook niet overschreden. Het is raadzaam de aanwezigheid van deze stoffen in het watersysteem te blijven volgen. Daarnaast wordt aanbevolen de mogelijke effecten op het ecosysteem te onderzoeken.”

(Citaat: van der Aa, M., Dijkman, E., et al. – Drugs en kalmeringsmiddelen in het oppervlaktewater – H2O 44(2011)14/15, p.4-6)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?