Vakblad artikel

Duurzaamheid stedelijke waterketen af te leiden uit 24 indicatoren

Artikelen

“De duurzaamheid van de stedelijke waterketen verbindt diverse belangen. Een eenduidige beschrijving van een duurzame waterketen, wat we ermee willen en hoe we de consequenties van onze keuzes zichtbaar maken, dragen bij aan de realisatie ervan. Daarom wordt hier een voorstel gepresenteerd voor een quick scan, die de waterketen in stedelijke gebieden in beeld brengt aan de hand van 24 indicatoren voor waterzekerheid, waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, zuivering, infrastructuur, klimaatrobuustheid van de bebouwde omgeving, biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de woonomgeving en bestuurlijke aspecten. Op basis daarvan kunnen gerichte vervolgacties worden genomen. Rotterdam is als praktisch voorbeeld doorgerekend.”

(Citaat: van Leeuwen, C.J., Frijns, J.A.G., van Wezel, A.P., avn de Ven, F. – Duurzaamheid stedelijke waterketen af te leiden uit 24 indicatoren – H2O 44(2011)13, p.35-38)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?