Vakblad artikel

Test Kansrijkdom-module Natuur voor Waternood in Noord-Nederland

Artikelen

“Met het bestaande Waternood-instrumentarium kan worden nagegaan of een grond- en oppervlaktewaterregime geschikt is voor geplande natuurdoelen. Maar het geeft geen enkele inzage in het scala aan mogelijke natuurtypen bij het huidige of geplande waterbeheer. Water- en natuurbeheerders kunnen deze informatie wel verkrijgen met de nu ontwikkelde Kansrijkdom module Natuur, die is getest in Noord-Nederland. De pilotstudie laat zien dat de module goed in staat is om vegetatiepatronen te voorspellen als functie van bodem, beheer en waterhuishouding. Maar misschien even belangrijk is de toepassing bij de kalibratie van hydrologische modellen. Verschillen tussen voorspelde en waargenomen vegetatiepatronen blijken goed bruikbaar om fouten in de hydrologische modelschematisatie op te sporen.”

(Citaat: de Haan, M., Runhaar, J., et al. – Test Kansrijkdom-module Natuur voor Waternood in Noord-Nederland – H2O 44(2011)12, p.30-32)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?