Vakblad artikel

Leidingnetbeheer verbindt drink- en afvalwatersector

Artikelen

“De drinkwater- en afvalwatersector kennen veel parallellen. In beide sectoren liggen veel leidingen in de ondergrond, die een groot kapitaal vertegenwoordigen. Ook streven beide sectoren naar een effi ciënt beheer. Als de leidingen een bepaalde leeftijd hebben bereikt, wordt in beide sectoren de vraag naar hun restlevensduur steeds relevanter. Beide sectoren zetten in op assetmanagement als basis voor hun vervangingsinvesteringen, waarbij de geschatte risico’s op het falen van leidingen bepalend zijn. Conditiebepaling kan ondersteunen bij het nemen van beslissingen over het vervangen van de leidingen. Dit artikel gaat in op de conditiebepalingsmethoden voor asbestcement- (AC) en PVC-leidingen. Omdat de conditie afhangt van materiaaleigenschappen en niet van de toepassing, zijn deze methoden zowel voor drinkwater- als afvalwaterleidingen te gebruiken.”

(Citaat: Slaats, P.G.G., Mesman, G.A.M., Beuken, R.H.S., Bult, B. – Leidingnetbeheer verbindt drink- en afvalwatersector – H2O 44(2011)11, p. 37-40)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?