Vakblad artikel

Afvalwaterzuivering energie onder één noemer

Artikelen

“Bij rapportages over het energieverbruik van rioolwaterzuiveringsinstallaties komen steeds weer andere waarden en zelfs verschillende eenheden naar voren. In de protocollen voor de meerjarenafspraken, de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Klimaatakkoord en de Energiefabriek worden verschillende berekeningswijzen en omrekeningsfactoren toegepast voor energieverbruik en -opwekking. Dit leidt tot verschillende rapportages van het absolute energieverbruik van de communale afvalwatersector in zijn geheel en energiebesparingopties. Agentschap NL en de waterschappen hebben in het project ‘Afvalwaterzuivering – Energie onder één noemer’ deze verschillen inzichtelijk gemaakt en onderzocht of standaardisering
mogelijk is voor de gehele afvalwatersector.”

(Citaat: Mulder, M., Frijns, J.A.G., de Man, A., Maas, H. – Afvalwaterzuivering energie onder één noemer – H2O 44(2011)11, p.31-33)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?