Vakblad artikel

Energieverbruik in watercyclus in Amstelveen en Wijlre

Artikelen

“In H2O 25/26 uit 2010 lieten Roest e.a.1) al zien dat de Nederlandse watercyclus
energie kan opleveren. Nu zijn twee lokale studies uitgevoerd naar het energieverbruik
van de watercyclus: in Amstelveen en Wijlre2). Het grootste aandeel
in het totale energieverbruik door de watercyclus wordt gevormd door de
thermische energie (warmte) die huishoudens in het water brengen – dit maakt
warmteterugwinning interessant. Per jaar gaat zo 48 PJprimair (oftewel 94 Wprimair
per persoon*) aan warmte verloren in het riool, veel meer dan de 13 PJprimair/jaar
(oftewel 26 Wprimair per persoon) die nodig is voor productie en distributie van
drinkwater en transport en zuivering van afvalwater. Binnen de watercyclus
wordt bovendien voldoende organische energie toegevoegd (onder andere
in de vorm van feces) om de hele watercyclus van de benodigde energie te
voorzien. Tevens blijkt dat energie als factor moet worden meegewogen bij de
keuze van drinkwaterbronnen. Ook is vastgesteld dat rioolvreemd water leidt
tot verhoging van het energieverbruik van de rwzi. Rioolvreemd water is water
dat niet in het riool thuishoort, zoals grond-, regen- en oppervlaktewater. Door
de herkomst van het rioolvreemd water te inventariseren en waar mogelijk
maatregelen te nemen, kan het energieverbruik worden verlaagd.”

(Citaat: de Graaff, M., Klaversma, E. et al. – Energieverbruik in watercyclus in Amstelveen en Wijlre – H2O 44 (2011)11, p.34-36)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?