Vakblad artikel

Interview D. van der Kooij - Het zou mooi zijn om wetenschap, beleid en praktijk op een lijn te brengen

Artikelen

“Bijna 30 jaar heeft prof. ir. Dick van der Kooij zich met de legionellaproblematiek beziggehouden. Veel onderzoek naar detectie en gedrag van legionella in leidingwaterinstallaties is onder zijn leiding in de achterliggende jaren uitgevoerd en beschreven in rapporten en wetenschappelijke publicaties. Hij ziet veel progressie, zowel op wetenschappelijk gebied als in de praktijk. Desondanks vindt hij de aanpak van de bestrijding van legionella in waterinstallaties in ons land niet adequaat genoeg. Deze zomer gaat Van der Kooij met pensioen, maar het zou hem veel waard zijn als betrokken partijen besluiten om hun kennis, methoden en beleid op elkaar af te stemmen.”

(Citaat: Mil, R. van – Interview D. van der Kooij – Het zou mooi zijn om wetenschap, beleid en praktijk op een lijn te brengen – ISSO Thematech, (2011)april, p. 4-7)

Heeft u een vraag over deze publicatie?