Vakblad artikel

Actievekoolfiltratie als barriere voor micro-organismen in drinkwaterbereiding

Artikelen

“Filtratieonderzoek onder condities die zoveel mogelijk overeenkomen met de drinkwaterpraktijk heeft laten zien dat actievekoolfiltratie een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de verwijdering van Cryptosporidium en Giardia bij de drinkwaterbereiding. Het proces levert een bescheiden bijdrage aan de
verwijdering van pathogene bacteriƫn en verwijdert vrijwel geen virussen. Deze gegevens, die binnen het bedrijfstakonderzoek voor de drinkwaterbedrijven
zijn verzameld, leverden aanvullende informatie op voor de eerste voorlopige analyse van de microbiologische veiligheid van drinkwater van de productielocatie Kralingen van Evides.”

(Citaat: Hijnen, W.A.M., Suylen, T., Bahlman, J., Medema, G.J. – Actievekoolfiltratie als barriere voor micro-organismen in drinkwaterbereiding – H2O 44 (2011) 8, p.40-43)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?