Vakblad artikel

Waterbedrijven hebben effectief ontsloten geo-informatie nodig

Artikelen

“Goed ontsloten geo-informatie kan waterbedrijven helpen bij talloze vraagstukken, zo blijkt uit een inventarisatie van het gebruik en de wijze van samenwerken op het gebied van geo-informatie. Mogelijkheden tot samenwerking liggen vooral op het vlak van standaardisatie en externe geo-informatievoorziening, want de beschikbaarheid van bruikbare data vormt nog één van de voornaamste problemen. Het Nederlandse PWN en de Vlaamse Maatschappij voor de Watervoorziening (VMW) delen hun eigen ervaringen op dit gebied. PWN heeft een databank met geo-informatie over vervuilingen gecreëerd; VMW werkt mee aan een breed Vlaams samenwerkingsverband.”

(Citaat: Raterman, B.W., Daal, K. van, Latthauwer, K. de, Zoutendijk, F. – Waterbedrijven hebben effectief ontsloten geo-informatie nodig – H2O 44 (2011) 8, p.16-17)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?