Vakblad artikel

Naar een duurzame balans tussen prestaties, kosten en risico's voor waterdistributie

Artikelen

“Waterbedrijven richten het beheer van hun leidingnetten in op een zo hoog mogelijke kwaliteit van levering bij zo laag mogelijke kosten. Goed onderbouwd beheer wordt van steeds groter belang in verband met de verouderende infrastructuur. Binnen het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven hebben alle Nederlandse drinkwaterbedrijven (op Oasen na) en de Vlaamse waterbedrijven PIDPA en VMW, samen met KWR Watercycle Research Institute de laatste jaren kennis en methoden ontwikkeld en getest die het leidingnetbeheer verbeteren. Daaronder vallen bijvoorbeeld betere (geografische) informatiesystemen en modellen, een verbeterde registratie van leidingnetgerelateerde gegevens en middelen die meer inzicht geven in de conditie van leidingen en afsluiters. Inspectietechnieken blijken bijvoorbeeld niet rendabel voor leidingdiameters beneden 200 millimeter. Ook bleek dat goede dataregistratie en goede kennis over de conditie van leidingen onmisbaar zijn om in de toekomst beter onderbouwde beslissingen te nemen. In dit artikel vindt u een overzicht van de ontwikkelde middelen, die kunnen bijdragen aan betere beslissingen over het beheer van het leidingnet.”

(Citaat: Beuken, R.H.S., Slaats, P.G.G., Bont, R. de – Naar een duurzame balans tussen prestaties, kosten en risico’s voor waterdistributie – H2O 44 (2011) 8, p.37-39)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?