Vakblad artikel

Wetenschappers en veldwerkers in Gelderland bespreken gevolgen klimaatverandering

Artikelen

“Waterschappen, provincies, waterbedrijven en andere partijen werken vaak samen aan ruimtelijke plannen voor de inrichting van het landelijk gebied. De optimalisering van de waterhuishouding voor landbouw en natuur speelt in zulke plannen meestal een cruciale rol. De vraag is echter of daarbij voldoende rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van de veranderingen in het klimaat. Deze worden vooral onderzocht door wetenschappers op universiteiten en kennisinstituten, die zich doorgaans weinig bekommeren om gebiedsprocessen. In de provincie Gelderland zijn wetenschappers en mensen uit het veld onlangs samengekomen om de gevolgen van het warmer en grilliger wordende klimaat in kaart te brengen en na te denken over adaptieve maatregelen voor twee gebieden: Blauwe Bron en Baakse Beek.”

(Citaat: Spek, T., Kiljan, B., et al. – Wetenschappers en veldwerkers in Gelderland bespreken gevolgen klimaatverandering – H2O 44(2011)6, p. 13-15)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?