Vakblad artikel

Waternetwerken aan het werk

Artikelen

“Hoewel samenwerking in kennisontwikkeling tussen een variëteit aan betrokkenen in de watersector al jaren de normaalste zaak van de wereld lijkt, weten we weinig van deze kennisnetwerken. Onderzoek naar de structuur van het watergerelateerde kennissysteem en bijbehorende kennisnetwerken moet leiden tot enerzijds meer inzicht in de dynamiek van kennisproductie, uitwisseling en gebruikt, en anderzijds tot de identificatie van kansen en knelpunten in het functioneren van het kennissysteem. In deze bijdrage introduceren we kort het gezamelijk onderzoeksprogramma van KWR Watercycle Research Institute, de TU Delft en de VU Amsterdam. We gaan nader in op de eerste stappen binnen dit programma, waarin de wetenschappelijke context van kennisproductie, kennisuitwisseling, kennisgebruik in beeld wordt gebracht en waarin we een enquete uitvoeren naar mechanismen in samenwerkingsrelaties onder Nederlandse waterprofessionals.”

(Citaat: Zouwen, M.W. van der, Wen, B., Heringa, P., Vierssen, W. van, et al. – Waternetwerken aan het werk -WT-Afvalwater 11(2011)1, p. 39-46)

Heeft u een vraag over deze publicatie?