Vakblad artikel

De toekomstige grondwateraanvulling

Artikelen

“De dynamiek van vegetatie-eigenschappen speelt een cruciale rol in de grondwateraanvulling: de hoeveelheid neerslag die uiteindelijk doorsijpelt naar het grondwater. Als voorbeeld van de cruciale rol van de vegetatie op de grondwateraanvulling kijken we naar de hogere zandgronden (duinen dekzandruggen, stuwwallen). Door meer droogte in de zomer kan de grondwateraanvullingin dezeg ebieden toenemen doordat de bodembedekking afneemt. Wordt het nu droger of natter? De vegetatie zal de doorslag geven.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., Voortman, B.R., Witte, J.P.M. – De toekomstige grondwateraanvulling – Vuurwerk Pyrus 22 (2011) 3, p.13)

Heeft u een vraag over deze publicatie?