Vakblad artikel

Drinkwaterbedrijven gaan richtlijnen systematisch onderhouden

Artikelen

“Richtlijnen bieden waterbedrijven handvatten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering, van bron tot tap. Om hun waarde te behouden, is het nodig dergelijke praktijkrichtlijnen regelmatig te actualiseren en aan te passen aan nieuwe kennis, regelgeving en omstandigheden. Sinds 2008 pakt het ‘Platform Bedrijfsvoering’ het beheer van deze richtlijnen structureel aan. Medewerkers van drinkwaterbedrijven kunnen op Watnet een overzicht vinden van de geldende versies van richtlijnen, van de Hygiënecode Drinkwater tot een richtlijn voor keerkleppen of het Kennisdocument Putten(velden). Zo krijgen ze niet alleen gemakkelijk toegang tot de richtlijnen om ze in hun eigen werk te gebruiken, maar kunnen ze ook bijdragen aan het actualiseren met eigen aanvullingen, correcties of suggesties via deelname in projectgroepen.”

(Citaat: Meerkerk, M.A., Vreeburg, J.H.G., de Waal, L. – Drinkwaterbedrijven gaan richtlijnen systematisch onderhouden – H2O 44(2011)4, p.21)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?