Vakblad artikel

Resource recovery from black water

Artikelen

“Nieuwe sanitatieconcepcen zijn gebaseerd op het scheiden aan de bron van huishoudelijk afvalwater in grijs en zwart water (faeces en urine) of in grijs water, urine en bruin water (faeces). Deze concepten hebben een grootpotentieel belangrijke grondstoffen terug te winnen. De concepten zijn daarmee een alternatief voor de huidige rioleringssystemen en centrale aerobe afvalwaterzuiveringen.”

(Citaat: Graaff, M. de – Resource recovery from black water – VV + 68(2011)2, p.116-119)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?