Vakblad artikel

Een horizontaal putfilter voor meerdere verticale: waterwinning met HDD-boringen

Artikelen

“Horizontaal geboorde putfilters voor het onttrekken van grondwater voor bijvoorbeeld drinkwatervoorziening kunnen een alternatief zijn voor verticale putten. Praktijkonderzoek heeft geleid tot oplossingen voor de conflicterende uitgangspunten bij de aanleg ervan.”

(Citaat: Cirkel, D.G., van der Wens, P., Rothuizen, R.D., Kooiman, J.W. – Een horizontaal putfilter voor meerdere verticale: waterwinning met HDD-boringen – Land+Water (2011)1/2, p. 22-23)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?