Vakblad artikel

Verwijdering deeltjes met ultrafiltratie verlaagt snelheid van biofilmvorming

Artikelen

“Om problemen met nagroei en vervuiling van het distributiesysteem te voorkomen streven de waterleidingbedrijven naar de productie van biologisch stabiel drinkwater. Waterproductiebedrijf Nuland (Brabant Water) maakt uit grondwater drinkwater, dat voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen, maar een hogere biofilmvormingssnelheid (BVS) heeft dan de streefwaarde van 10 pg ATP. cm-2.d-1, ook na aanpassingen in de zuivering. Uit bedrijfstakonderzoek bleek dat toepassing van ultrafiltratie op het reine water van Nuland tot een aanzienlijke verlaging van de BVS-waarde leidt. De NOM-concentratie wordt daarbij niet verlaagd. Dit betekent dat de in dit water aanwezige bacteriĆ«n en deeltjes en/of daaraan gebonden componenten, die door ultrafiltratie worden tegengehouden, een belangrijke rol spelen bij de biofilmvorming. Het exacte mechanisme en de relatie met de biologische stabiliteit van het water zijn nog niet duidelijk. Deze aspecten worden binnen het bedrijfstakonderzoek nader onderzocht.”

(Citaat: Siegers, W.G., Wetering, S. van de, Dinther, P. van, Kooij, D. van der – Verwijdering deeltjes met ultrafiltratie verlaagt snelheid van biofilmvorming – H2O 44(2011)3, p. 37-39)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?