Vakblad artikel

'Naar een energieneutrale waterkringloop': Masterplan energieneutrale stedelijke waterkringloop

Artikelen

“Met het oog op deze nauwe relatie tussen energie en water, hebben Waterschap Regge en Dinkel (WRD) en Waterschap Groot Salland (WGS) de laatste jaren ingezet op energiebesparing in de bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Alle waterschappen hebben in 2008 de Meerjarenafspraak energie-efficiency zuiveringsbeheer (MJA- 3) ondertekend en zetten zich daarmee in voor een verbetering van de energie-efficiency met twee procent per jaar. Bovendien hebben de waterschappen in 2010 met het Rijk een Klimaatakkoord opgesteld, waarin naast energie ook andere duurzaamheidsafspraken zijn gemaakt.”

(Citaat: Clevering-Loeffen, C., Buunen, A., Frijns, J.A.G., et al. – ‘Naar een energieneutrale waterkringloop’: Masterplan energieneutrale stedelijke waterkringloop – Riolering 17(2011)januari, p. 25-27)

Heeft u een vraag over deze publicatie?