Vakblad artikel

Biofouling spiraalgewonden membranen al bij lage concentraties afbreekbare stoffen in voedingswater

Artikelen

“Biofouling veroorzaakt operationele problemen bij de toepassing van spiraalgewonden membranen voor waterbehandeling en ontzouting van zeewater.
Vervuilde membranen moeten periodiek worden gereinigd en soms ook worden vervangen. Zeer lage concentraties van afbreekbare stoffen in water kunnen
bacteriegroei en biofilmvorming veroorzaken. Uit laboratoriumexperimenten blijkt dat de drempelconcentratie voor biofouling eveneens slechts enkele microgrammen gemakkelijk afbreekbare stoffen per liter voedingswater is. Beperking van biofouling vereist dus een vergaande AOC-verwijdering bij de voorzuivering en selectie van antiscalants op groeibevorderende eigenschappen.”

(Citaat: Hijnen, W., Cornelissen, E.R., Prummel, H., van der Kooij, D. – Biofouling spiraalgewonden membranen al bij lage concentraties afbreekbare stoffen in voedingswater – H2O 44(2011)1, p.38-41)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?