Vakblad artikel

Van perceel naar beekdal, van hooiland naar veenmoeras

Artikelen

“Voor twee van ons was de eerste kennismaking met de Zwarte Beek-vallei in de jaren 80 meteen intensief. Voor ons doctoraalonderzoek
brachten we de vegetatie en de waterhuishouding vanaf Koersel stroomopwaarts in kaart. We interpreteerden wat de vegetatieverspreiding ons vertelde over
de waterhuishouding. De vallei van De Zwarte Beek was voor ons toen een referentie voor weinig aangetaste Nederlandse laaglandbeekdalen.
Sindsdien hebben we veel zien veranderen.”
(Citaat: Camiel Aggenbach, Rudy van Diggelen, Uko Vegter Van perceel naar beekdal, van hooiland naar veenmoeras- Landschap 27(2010)4, P.225)

Heeft u een vraag over deze publicatie?