Vakblad artikel

De Nederlandse watercyclus kan energie opleveren

Artikelen

“Een substantieel deel van de energie die in de watercyclus wordt gebruikt, is de thermische energie (warmte) die in het water wordt gebracht. Per jaar
per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte huishoudelijk water 93,6 Watt, veel meer dan de 26,6 Watt die per jaar per Nederlander nodig is
voor productie en distributie van drinkwater en het verzamelen en zuiveren van afvalwater. Dit blijkt uit een uitgebreid overzicht van de energiestromen
in de Nederlandse communale watercyclus of gebruikerswaterketen. Het terugwinnen van warmte kan dus bijdragen aan het ontstaan van een energieen
klimaatneutrale watercyclus, evenals waterbesparende (en dus opwarmingbeperkende) maatregelen. Daarnaast blijkt dat binnen de watercyclus genoeg
organische energie gewonnen kan worden om te voorzien in de primaire energiebehoefte van heel die watercyclus. Innovatief onderzoek naar energieterugwinning richt zich onder meer op rwzi-effl uent (5°C terugwinnen kan 78,9 Watt per jaar per Nederlander opleveren). Ook organische energie kan worden teruggewonnen uit afvalwater.”

(Citaat: Roest, K., Hofman, J.A.M.H., Loosdrecht, M. van – De Nederlandse watercyclus kan energie opleveren – H2O 43(2010)25/26, p.47-51)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?