Vakblad artikel

Woningsprinklers een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid

Artikelen

“Vuur wordt meestal met water geblust. In veel gevallen wordt dat water geleverd door het waterleidingbedrijf. Branden eisen jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden. Ondanks preventieve maatregelen en veel voorlichting blijft het aantal slachtoff ers bij woningbranden ongeveer constant. Alleen sneller blussen, direct na het ontstaan van de brand, kan hierin verbetering brengen. Woningsprinklers kunnen op dit punt een goede bijdrage leveren. Een onderzoek aan de TU Delft laat zien dat een belangrijke hindernis voor brede toepassing van de woningsprinkler genomen kan worden. Woningsprinklers moeten aan andere eisen voldoen dan industriĆ«le sprinklers. Dit vraagt om een aanpassing van de huidige eisen. Aansluiting op de binneninstallatie, onder verantwoordelijkheid van de bewoners, lijkt een goede optie.”

(Citaat: Vreeburg, J.H.G., Poznakovs, I., Hagen, R. – Woningsprinklers een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid – H2O 43 (2010) 24, p. 34-36)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?