Vakblad artikel

Scenarioplanning ondersteunt strategievorming watersector

Artikelen

“De maatschappij is sterk in beweging. Proactief opereren moet voorkomen dat de watersector wordt overvallen door ontwikkelingen die niet tijdig worden
(h)erkend, zoals in het verleden is gebeurd. De watersector houdt goed bij welke ontwikkelingen er in de maatschappij plaatsvinden, en stelt vast op welke wijze zij daarop in kan springen. In dit artikel bespreken we de initiatieven die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Het accent ligt op de wijze waarop de sector aan de slag is gegaan, en minder op wat dit precies heeft opgeleverd. Dat laatste is immers voor u minder interessant.”

(Citaat: Koerselman, W. – Scenarioplanning ondersteunt strategievorming watersector – TVL Magazine (2010) 7/8, p. 2-8)

Heeft u een vraag over deze publicatie?