Vakblad artikel

ATP-metingen geven informatie over kans op nagroeiproblemen bij drinkwaterdistributie

Artikelen

“Het gehalte actieve biomassa in het gedistribueerde drinkwater, gemeten als adenosinetrifosfaat (ATP), verschilt per distributiesysteem en is afhankelijk
van de watersamenstelling (DOC, AOC en biofilmvormingssnelheid). Dit blijkt uit ATP-metingen in de distributiesystemen van zes drinkwaterpompstations.
Uit de metingen bleek ook dat de afstand tot het pompstation, het seizoen en aanpassingen in de waterzuivering de ATP-concentratie in het leidingwater
be├»nvloeden.”

(Citaat: Wielen, P.W.J.J., Kooij, D. van der – ATP-metingen geven informatie over kans op nagroeiproblemen bij drinkwaterdistributie – H2O 43 (2010) 21, p. 38-40)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?