Vakblad artikel

Beter beeld van en aanbevelingen voor afsluiterbeheer

Artikelen

“Afsluiters vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van de drinkwaterdistributie. Ze stellen waterleidingbedrijven in staat leidingen te isoleren voor onderhoud of bij incidenten, zoals leidingbreuken en besmettingen. Dit kan overlast en gevaar voor consumenten beperken of voorkomen. Over de betrouwbaarheid van bestaande afsluiterbestanden is vooralsnog zeer weinig bekend. Ook verschillen de beheerpraktijken van waterbedrijf tot waterbedrijf. Voor een onderbouwde besluitvorming rond afsluiterbeheer is een beter beeld nodig van deze beheerpraktijk. Daarom heeft KWR in het kader van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven de huidige praktijk van afsluiterbeheer beschreven en geanalyseerd en aanbevelingen geformuleerd voor een optimale beheermethode1), waaronder een stappenplan voor het opstellen van een afsluiterbeheerplan.”

(Citaat: Thienen, P. van, Vloerbergh, I., Wielinga, M. – Beter beeld van en aanbevelingen voor afsluiterbeheer – H2O 43 (2010) 21, p.41-43)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?