Vakblad artikel

Tien jaar na 'Bovenkarspel' veel meer kennis, maar nog steeds te veel ziektegevallen

Artikelen

“Ruim tien jaar na de uitbraak van legionellapneumonie (‘veteranenziekte’) in Bovenkarspel weten we veel meer over legionellabacteriën, maar er zijn nog te veel ziektegevallen en ook nog veel vragen. Dit kwam naar voren tijdens het Legionella-congres op 1 oktober 2010, waarbij de recente inzichten op het gebied
van de medische microbiologie en de ‘water’ microbiologie werden gepresenteerd. Nieuwe inzichten zijn vooral verkregen door toepassing van moleculaire methoden voor de detectie en identificatie van bacteriën. Deze technieken berusten op de analyse van het genetisch materiaal (DNA) van bacteriën dat voor dit
doel kunstmatig wordt vermenigvuldigd met de polymerase kettingreactie (PCR) techniek.”

(Citaat: Kooij, D. van der – Tien jaar na ‘Bovenkarspel’ veel meer kennis, maar nog steeds te veel ziektegevallen – Nieuwsbrief Stichting Veteranenziekte 12(2010)39, p.1-2)

Heeft u een vraag over deze publicatie?