Vakblad artikel

Lek membraan met meerdere methoden te ontdekken

Artikelen

“Bij de toepassing van membraanfiltratie voor desinfectie van water is het voorkomen van lekkage in de membranen van groot belang. Er zijn diverse technieken, offline en online, om vezelbreuk bij membranen in een vroeg stadium op te sporen.”

(Citaat:Hofman-Caris, C.H.M., Hofman, J.A.M.H. – Lek membraan met meerdere methoden te ontdekken; Land+Water 50(2010)9, p.38-39)

Heeft u een vraag over deze publicatie?