Vakblad artikel

De toekomstige grondwateraanvulling

Artikelen

“De dynamiek van vegetatie-eigenschappen speelt een cruciale rol in de grondwateraanvulling: de hoeveelheid neerslag die uiteindelijk doorsijpelt naar het grondwater. In verband met klimaatverandering is het van belang deze dynamiek te begrijpen, zodat op de te verwachten grondwateraanvulling kan worden geanticipeerd via bijvoorbeeld de inrichting en het beheer van terreinen en de bescherming van waterwingebieden. Ook voor hen die twijfelen aan klimaatverandering of menen dat ze de ontwikkelingen kunnen afwachten, is het van belang te weten hoe het klimaat, maar dan via natuurlijke variaties in weersgesteldheid, het grondwater be├»nvloedt. Als voorbeeld van de cruciale rol van de vegetatie op de grondwateraanvulling beschouwen we in dit artikel de hogere zandgronden (duinen, dekzandruggen en stuwwallen). We laten zien dat door meer droogte in de zomer de grondwateraanvulling in deze gebieden kan toenemen doordat de bodembedekking afneemt. Wordt het nu droger of natter? De vegetatie zal de doorslag geven.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., Voortman, B.R., Witte, J.P.M. – De toekomstige grondwateraanvulling – H2O 43(2010)17, p.35-37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?