Vakblad artikel

Naar een verstoppingsvrij puttenveld Tull en 't Waal (VI) relatie lengte onttrekkings- en rustperiode

Artikelen

“Uit de vorige bijdrage over het puttenveld Tull en ‘t Waal (zie H2O nr. 16) bleek dat het optreden van verstopping van de boorgatwand (mechanische
putverstopping) gerelateerd is aan de bedrijfsvoering. Het aantal bedrijfsuren per maand is hiervoor een ruwe maat. In deze bijdrage wordt de bedrijfsvoering
verder gespecifi ceerd naar verdeling van het aantal bedrijfsuren en het aantal rusturen over de dag. Er zijn aanwijzingen dat putverstopping kan worden beperkt door aan de duur van de continue onttrekking een maximum te stellen, en aan de duur van de aansluitende rustperiode een minimum.”

(Citaat: Beek, K van, Breedveld, R., et al. – Naar een verstoppingsvrij puttenveld Tull en ‘t Waal (VI) relatie lengte onttrekkings- en rustperiode – H2O 43(2010)17, p.45-48)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?