Vakblad artikel

Interview (P. Stuyfzand) - Van grondwatersystemen is nog veel onbekend

Artikelen

“Het is begin augustus. Op televisie worden beelden getoond van de gevolgen van de extreme hitte en de bosbranden in Rusland, naast die van de gigantische
wateroverlast in Pakistan, China en India en de overstromingen van de Neisse. Tegen dergelijke uitzonderlijke omstandigheden hoop je je als overheid en
verantwoordelijke bedrijfstak te wapenen door de aanleg van brandgangen, watervoorraden en bergingsmogelijkheden. De bodem is daarbij een veilig
milieu, zeker wanneer het gaat om water van hoogwaardige kwaliteit. Ook voor het overbruggen van temperatuurverschillen komt de bodem steeds
meer in beeld. Maar weten we voldoende van de processen die in de bodem plaatsvinden? Verslag van een gesprek met hoogleraar chemische hydrogeologie
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Pieter Stuyfzand, in zijn gedeelde werkkamer aldaar.”

(Citaat: Gast, M. – Van grondwatersystemen is nog veel onbekend – Interview met Pieter Stuyfzand – H2O 43(2010)17, p.12-13)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?