Vakblad artikel

Cradle to cradle in de drinkwatersector

Artikelen

“Wat zijn nut en noodzaak van het toepassen van cradle to cradle in de drinkwatersector? Dit concept van Braungart en McDonough heeft als belangrijkste
principe ‘afval = voedsel’: afval is een grondstof voor productie. Het huidige milieudenken stimuleert hergebruik, wat leidt tot het in stand houden van een
cradle to grave-productiemodel, met restafval en vervuiling als gevolg. Meer consumeren in plaats van minder is mogelijk als we ophouden met het maken
van kwalitatief slechte producten en alleen nog intelligente producten ontwerpen, gemaakt van materialen die we steeds kunnen teruggeven aan
technische of biologische kringlopen. Is dit een hype of moeten ook drinkwaterbedrijven ernaar streven cradle to cradle zoveel mogelijk in te voeren?
Tijdens de jaarlijkse werkbijeenkomst Waterbehandeling van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven op 25 mei bij KWR was de conclusie dat
cradle to cradle misschien te beschouwen is als hype, maar de principes erachter zeker niet.”

(Citaat: Leerdam, J.A. van, Nederlof, M., et al. – Cradle to cradle in de drinkwatersector; H2O 43(2010)14/15, p.9)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?