Vakblad artikel

interview (K.Vink) - KWR koestert zoetwatervoorraad in grond met horizontale putten en sensoren

Artikelen

“Zoetwater in het grondwater beschermen tegen onderliggend zoutwater en zelfs de zoetwatervoorraad geleidelijk uitbreiden. Met een nieuw technologisch
concept probeert KWR Watercycle Research Institute de problematiek van de zoetwatervoorziening in delta’s aan te pakken. Met horizontale grondwaterputten, sensoren en een centrale besturing zorgt het zogenaamde Freshmaker-concept ervoor dat zo min mogelijk zoetwater verloren gaat. “Het is een veelbelovende slimme techniek die past in de Hollandse cultuur met zout en brak water en landbouw”, zegt KWR-hydroloog-onderzoeker Kees Vink. KWR krijgt een subsidie van 50.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek.”

(Citaat: Interview (Vink, K.) – KWR koestert zoetwatervoorraad in grond met horizontale putten en sensoren – Waterforum online , 9 juni 2010)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?