Vakblad artikel

Waterverbruik voorspellen met simulatiemodel 'Simdeum'

Artikelen

“Zelfs als een gebouw nog niet in gebruik is, kan vaak al worden vastgesteld hoe het toekomstige waterverbruik eruit zal zien. Daarvoor is het simulatiemodel Simdeum ontwikkeld. Kennis over te verwachten afnamepatronen is belangrijk voor de dimensionering van waterleidingsinstallaties en de keuze van warmwaterinstallaties.”

(Citaat: Pieterse-Quirijns, E.J. – Waterverbruik voorspellen met simulatiemodel ‘Simdeum’ – InstallateursZaken 7(2010)6/7, p.20-21)

Heeft u een vraag over deze publicatie?