Vakblad artikel

Verbeteren van drinkwaterinstallaties met computermodellering

Artikelen

“De energie-effi ciëntie van drinkwaterzuiveringsinstallaties wordt grotendeels bepaald door de stroming van het water. In het bijzonder voor desinfectieprocessen, waarbij UV en/of ozon gebruikt worden, is de hydrodynamica van groot belang. Het gebruik van computermodellen als computational
fluid dynamics (CFD) helpt, omdat het inzicht verschaft in de stromingspatronen en de interactie van de stroming met (bio)chemische processen. CFD-modellen zijn toegepast op ozoninstallaties en UV-reactoren en voorspellen een aanzienlijke verbetering in desinfectierendement door aanpassing van het reactorontwerp,
bijvoorbeeld met extra schotten of stromingsgeleiders.”

(Citaat: Wols, B.A., Hofman, J.A.M.H., et al. – Verbeteren van drinkwaterinstallaties met computermodellering – H2O 43 (2010) 12, p. 29-32)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?