Vakblad artikel

Waterziektes en watercyclus liggen dicht bij elkaar

Artikelen

““Ik wil de nieuwe generatie wateringenieurs meegeven wat we weten op het gebied van watercyclus en waterziektes. Ze bewust maken van de ziekteverwekkers en hun vermogen om toe te slaan daar waar we onze barrières niet goed op orde hebben. Met kwantitatieve microbiologische risicoanalyse
hebben we een instrumentarium om de veiligheid van watersystemen te beoordelen en weten we wat we kunnen doen om de veiligheid te verbeteren.
Het robuust ontwerpen en beheren van watersystemen met meerdere barrières is nodig om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen.” Dat is de
opdracht die hoogleraar prof.dr. Gertjan Medema zichzelf en zijn studenten van de TU Delft meegeeft. Medema – tevens werkzaam bij KWR Watercycle Research Institute – zei dit tijdens zijn oratie op 28 mei jl. ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het vakgebied Water &
Gezondheid aan de TU Delft.”

(Citaat: Medema, G.J. – Waterziektes en watercyclus liggen dicht bij elkaar; H2O 43 (2010) 11, p. 6)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?