Vakblad artikel

Verblijftijd belangrijkste parameter in nagroei Aeromonas in de vulleiding Son-Vierlingsbeek

Artikelen

“In de afgelopen jaren heeft Brabant Water herhaaldelijk groei van Aeromonas in de reinwaterkelder van waterproductiebedrijf Vierlingsbeek geconstateerd.
Een deel van het water in deze kelder wordt aangevoerd door de vulleiding van het waterproductiebedrijf Son. Brabant Water wilde meer inzicht verkrijgen
in de processen die verantwoordelijk zijn voor de groei van Aeromonas in deze leiding. Daarom heeft het bedrijf samen met KWR Watercycle Research
Institute enkele hypothesen geformuleerd en getest over het ontstaan van de nagroei van Aeromonas in een specifieke vulleiding, namelijk de leiding
Son-Vierlingsbeek. Er werd een verband verondersteld tussen de nagroei en de hoeveelheid aanwezig sediment, de verblijftijd in de leiding en/of het mengen
van twee waterkwaliteiten (die van Son en die van Lieshout). De belangrijkste oorzaak van nagroei in de vulleiding Son-Vierlingsbeek blijkt de combinatie
van aanwezigheid van Aeromonas af pompstation met lange verblijftijden; de nagroei stijgt exponentieel met de verblijftijd.”

(Citaat: Blokker, E.J.M., Wielen, P.W.J.J. van der, et al. – Verblijftijd belangrijkste parameter in nagroei Aeromonas in de vulleiding Son-Vierlingsbeek – H2O 43 (2010) 8, p.46-49)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?