Vakblad artikel

Nieuwe detectiemethode voor Legionella in gebouwgebonden koeltoreninstallaties

Artikelen

“Met een nieuwe, snelle detectiemethode voor legionella pneumophila is onderzocht met welke frequentie we deze bacterie in gebouwgebonden koeltoreninstallaties kunnen aantreffen. Deze nieuwe techniek is gebaseerd op het aantonenvan een specifiek stukje van erfelijk materiaal of DNA. Eind 2009 voerde KWR Watercycle Research Institute dit onderzoek in opdracht van de VROM-inspectie en toonde aan dat in ruim 30 procent van de ondderzochte systemen DNA van legionella pneumophila werd aangetroffen.”

(Citaat: Wullings, B.A., Oesterholt, F.I.H.M. – Nieuwe detectiemethode voor Legionella in gebouwgebonden koeltoreninstallaties – ISSO Thematech (2010)april, p.14-15,17)

Heeft u een vraag over deze publicatie?