Vakblad artikel

Relatie tussen gebruik geneesmiddelen in Rijnstroomgebied en concentraties in de Rijn

Artikelen

“Onlangs is een evaluatie uitgevoerd van een zeer uitgebreide set meetresultaten van geneesmiddelen in de Rijn bij Lobith in de periode 2002-2008. Van de
20 meest aangetoonde genees- en röntgencontrastmiddelen zijn gemiddelde en mediane concentraties en dag- en jaarvrachten berekend. Vervolgens is een eenvoudig massabalansmodel opgezet om – aan de hand van cijfers over geneesmiddelenconsumptie in het Rijnstroomgebied, excretie uit het menselijk lichaam en verwijdering tijdens rioolwaterzuivering – te voorspellen hoeveel geneesmiddelen jaarlijks Lobith passeren. De voorspelde jaarvrachten zijn vergeleken met vrachten die berekend zijn uit de meetgegevens. Die voorspelde jaarvrachten verschilden voor 15 van de 20 geneesmiddelen minder dan een factor twee met de gemeten jaarvrachten. Dit toont aan dat met een relatief eenvoudig massabalansmodel de vracht geneesmiddelen in de Rijn behoorlijk nauwkeurig is te voorspellen.”

(Citaat: Houtman, C., Aa, M. van der, Laak, T.L. ter – Relatie tussen gebruik geneesmiddelen in Rijnstroomgebied en concentraties in de Rijn – H2O 43 (2010) 6, p.33-35)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?