Vakblad artikel

Beheer waterinfrastructuur

Artikelen

“In Miami vond vorig jaar november het tweejaarlijkse, mondiale congres Leading Edge Strategic Asset Management (LESAM) plaats. Onder auspiciën van de International Water Association werden daar actuele ontwikkelingen in het beheer van waterinfrastructuur besproken.
Asset management ofwel het op een goede wijze beheren en vernieuwen van bedrijfsmiddelen met de juiste balans tussen prestatie, risico’s en kosten is actueel. Drinkwaterbedrijven, rioleurs en waterzuiveraars verschuiven hun aandacht van de aanleg van voorzieningen naar het beheer. Hierbij wordt het beheren van de bedrijfsmiddelen bekeken in samenhang met het gehele systeem. Daarbij gaat het over de gehele levenscyclus, met inbegrip van relevante omgevingsfactoren. De onzichtbare ondergrondse infrastructuur (in het bijzonder leidingen) verdient hierbij specifieke aandacht. Kernvragen zijn: wat zijn de meest kritische bedrijfsmiddelen, wat is hun huidige conditie en restlevensduur en wat is het juiste vervangingsmoment? Vooral deze laatste vraag is actueel omdat leidingen steeds ouder worden en vervanging omvangrijke investeringen vergt van de bedrijven.”

(Citaat: Beuken, R.H.S., Schaap, P., Trietsch, E. – Beheer waterinfrastructuur – H2O 43 (2010) 4, p.25)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?