Vakblad artikel

Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat

Artikelen

“Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën,
zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen rekening houden met veranderingen in temperatuur en
neerslagpatronen. In natte omstandigheden is de respiratiestress wel een geschikte maat. Met een nieuw model is die nu voor alle locaties in Nederland
te berekenen. In de nieuwe maat komen zowel de effecten op de vegetatie van extreme neerslag tot uitdrukking als die van hoge temperaturen. Zuurstofstress door een hevige regenbui op een warme zomerdag zal onder het toekomstige klimaat veel vaker voorkomen. De door het nieuwe model berekende hoge respiratiestress van een dergelijke gebeurtenis zal leiden tot natuurlijke vegetaties van nattere bodems dan de huidige, niet klimaatbestendige maten voorzien.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., Witte, J.P.M., et al. – Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat – H2O 43(2010)3, p.37-39)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?