Vakblad artikel

UV/H2O2-behandeling van effluent rwzi

Artikelen

“De aanwezigheid van hormonen en geneesmiddelen in het watermilieu vormt in toenemende mate een bron van aandacht en zorg voor waterbeheerders.
Nog veel onduidelijkheid bestaat over de effecten van deze stoffen op de organismen in het watersysteem. Zelden is sprake van acute toxiciteit. Veelal
worden hormonen en geneesmiddelen in verband gebracht met de ontregeling van de hormoonhuishouding. Voorbeelden zijn veranderingen van geslachtskenmerken en negatieve invloed op het vluchtgedrag van waterorganismen. De lozing van rwzi-effluent is een belangrijke emissieroute van hormonen en geneesmiddelen. Voor Waterschap De Dommel vormde dit een aanleiding om te onderzoeken of deze stoffen uit het rwzi-effluent kunnen worden verwijderd.
In een pilotstudie met KWR is de toepasbaarheid van UV/H2O2-oxidatie verkend op het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties Eindhoven en Hapert.”

(Citaat: Jonge, J. de, Beerendonk, E.F., IJpelaar, G. – UV/H2O2-behandeling van effluent rwzi – H2O 43(2010) 2, p. 36-38)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?