Vakblad artikel

Smaak- en geurdrempels van benzine-additieven en voorkomen in waterwingebieden

Artikelen

“Methyl-t-butylether (MTBE), ethyl-t-butylether (ETBE) en methyl-t-amylether (TAME) worden als loodvervanger aan benzine toegevoegd. Hun gebruik stijgt sterk. Door hun hoge persistentie, wateroplosbaarheid en vluchtigheid verspreiden ze zich bovendien snel in het milieu. In opdracht van VROM en Senternovem heeft KWR de concentraties van ETBE en MTBE in waterwingebieden in kaart gebracht en geur- en smaakdrempels vastgesteld voor ETBE, MTBE en TAME.”

(Citaat: Voogt, W.P. de, Puijker, L.M., Vink, C., Wezel, A.P. van – Smaak- en geurdrempels van benzine-additieven en voorkomen in waterwingebieden – H2O 42(2009)25/26, p.46-47)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?