Vakblad artikel

Nieuwe techniek voor onttrekken en infiltreren van grondwater

Artikelen

“Eind november begon met geld uit de subsidiepot InnoWator een praktijkproef met een geheel nieuwe techniek om grondwater te onttrekken en/of te
infiltreren. Het betreft een schachtloze pompput met een horizontaal filter: het merendeel van de huidige pompputten is juist met verticale putfilters
uitgerust. Bestaande en nieuwe technologie is samengebracht in een innovatief ontwerp voor een horizontaal gestuurd geboorde waterput of HDDW, waarmee nu een finale test wordt gedaan. Slaagt deze test, dan zal deze nieuwe winningstechniek komend jaar op één of meer plaatsen in de praktijk worden toegepast. Brabant Water heeft voor de winning Macharen (nabij Oss) al concrete plannen. Vitens en Waternet overwegen deze techniek binnen afzienbare termijn te gaan inzetten.”

(Citaat: Kooiman, J.W., Cirkel, D.G. – Nieuwe techniek voor onttrekken en infiltreren van grondwater – H2O 42(2009)24, 6-8)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?