Vakblad artikel

Combinatie Q-PCR en specifieke kweekmethode efficiënt voor screening proceswatermonsters op Legionella

Artikelen

“Om industriële koelwater- en proceswatersystemen optimaal te beheren en te controleren is een snelle en betrouwbare analysemethode nodig voor het bepalen van de concentratie Legionella. In zes weken zijn monsters uit 15 koelwater- en vier proceswatersystemen onderzocht op aanwezigheid van Legionella en/of Legionella pneumophila. Daarbij zijn tien analysetechnieken gebruikt. Uit dit onderzoek blijkt dat een effi ciënt analyseschema voor koel- en proceswater bestaat uit Q-PCR-analyse voor Legionella pneumophila (conform ontwerp NEN 6254), desgewenst – bij positief resultaat – gevolgd door een specifieke kweekmethode (bijvoorbeeld de methode volgens NEN 6265 met MWY-medium1)).”

(Citaat: Oesterholt, F.I.H.M., Paping, L., Veenendaal, H., Kooij, D. van der – Combinatie Q-PCR en specifieke kweekmethode efficiënt voor screening proceswatermonsters op Legionella – H2O 42(2009)24, p. 42-45)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?