Vakblad artikel

Innovatief grondwaterbeheer in Drenthe

Artikelen

“Een versterkt broeikaseffect, een steeds intensiever gebruik van de boven- én ondergrond, koude-warmteopslag, gesleep met water vanuit het IJsselmeer gedurende droge zomermaanden: in toenemende mate loopt Drenthe met zijn huidige grondwaterbeheer tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. Daarom ontwikkelde de Provincie Drenthe een nieuwe visie op het grondwater. Ze wil een duurzaam grondwatersysteem realiseren, dat tegelijkertijd meer dan nu mogelijkheden biedt om dat grondwater ook te gebruiken zónder daarbij de grondwatervoorraad of -kwaliteit onomkeerbaar te beïnvloeden. De strategie bestaat eruit dat de provincie de grondwatervoorraad onder het Drents Plateau vergroot en gaat benutten, bijvoorbeeld voor de drinkwatervoorziening, landbouw en natuur. In stedelijk gebied is het grondwater nodig voor economische ontwikkeling, zoals levering van koude en warmte of waterkwaliteit op maat. Op die manier wil de provincie water besparen en creëert ze mogelijk perspectieven voor levering van water buiten de provinciegrenzen: Drenthe als ‘waterfabriek’.”

(Citaat: Siemonsma, M., Brilleman, G., Koerselman, W., Kooiman, J.W. – Innovatief grondwaterbeheer in Drenthe – H2O 42(2009)23, p. 14-16)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?