Vakblad artikel

Bodemkwaliteit

Artikelen

“In Bionieuws (3 oktober) staat dat nergens op de Veluwe de kwaliteitseisen voor de natuurgebieden worden gehaald. Dat is verrassend. Wij dachten dat de Veluwe juist was aangewezen als Habitatrichtlijngebied wegens de goed ontwikkelde droge heides en zandverstuivingen. Ook meldt het artikel dat op de Veluwe de calciumgehaltes van de bodem veel te laag zijn. Vreemd: wij meenden dat heidevegetaties juist kenmerkend zijn voor kalkarme bodems. Moeten we ons wereldbeeld nu drastisch herzien? Dat valt mee: de vergaande conclusies zijn namelijk niet gebaseerd op gemeten milieutekorten, maar op een onzes inziens verkeerde interpretatie van vegetatiegegevens.”

(Citaat: Runhaar, J., Witte, J.P.M. – Bodemkwaliteit – Bionieuws 19(2009)14 november, p.11)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?