Vakblad artikel

Gezondheidskundige evaluatie van "nieuwe stoffen" in grondoppervlakte- en drinkwater

Artikelen

“Steeds betere chemisch-analytische technieken leiden tot detectie van ‘nieuwe stoffen’ in oppervlakte-, grond- en drinkwater. Omdat drinkwaternormen voor deze stoffen vaak ontbreken, is het gezondheidskundige belang van de aangetroffen concentraties vaak onduidelijk. Dit artikel geeft indicatieve gezondheidskundige normen voor een selectie van 50 voor de watercyclus relevante stoffen. Bij bijna alle geëvalueerde stoffen blijkt een substantiële marge te bestaan tussen de (indicatieve) drinkwaternorm en de maximaal aangetroffen concentraties in het water. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met mogelijke mengselinteracties tussen stoffen.”

(Citaat: Schriks, M., Kooi, M.M.E. van der, Heringa/\, M., Wezel, A.P. van – Gezondheidskundige evaluatie van “nieuwe stoffen” in grondoppervlakte- en drinkwater – H2O 42(2009)22, p. 29-31)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?