Vakblad artikel

Lagedruk UV verhoogt nagroeipotentie oppervlaktewaterzuivering De Punt

Artikelen

“Op pompstation De Punt zuivert Waterbedrijf Groningen zowel oppervlakte- als grondwater tot drinkwater. In de komende drie jaar (2009-2012) wordt de oppervlaktewaterzuivering gerenoveerd. In H2O nr. 8 uit 2008 is de systeemkeuze voor de nieuwe zuivering beschreven. In het ontwerp van de nieuwe zuivering was in eerste instantie UV-desinfectie met lagedruklampen opgenomen als laatste stap. Onderzoek toonde echter aan dat LD-UV de nagroeipotentie van drinkwater substantieel verhoogt. Dit maakt eindstandige toepassing ongewenst.”

(Citaat: Maas, P. van der, Woerdt, D. van der, Bruins, J., Kooij, D. van der – Lagedruk UV verhoogt nagroeipotentie oppervlaktewaterzuivering De Punt – H2O 42(2009)18, p.47-49)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?